• Hétfő: ZÁRVA
  • Kedd: 930-1730
  • Szerda: 930-1730
  • Csütörtök: 930-1730
  • Péntek: 930-1730
  • Szombat: 930-1730
  • Vasárnap: 930-1730
Varázstorony
Aktualitások
Belépőjegyek
Helyszínek

Múzeumi foglalkozások

 

MÚZEUMI ÓRÁK

 

Fedezd fel az egri csillagásztornyotmúzeumpedagógiai óra alsó és felső tagozatosoknak

A múzeumpedagógiai órákon játszva és szórakozva ismerkedhetnek meg a diákok a csillagvizsgáló helyiségeivel, eszközeivel, napóráival.  Célunk a 18. századi csillagásztorony teljes bemutatása a múzeumpedagógia eszközeivel. A órákon nagy szerepet kap a közös játék, az önálló felfedezés, a szituációs játékok eljátszása, demonstrációs bemutatások, és az óravezető rávezető irányított kérdései. Játékos feladatlap, keresztrejtvény, segíti a megszerzett ismeretek megszilárdítását és a csillagászati ismeretek gyakorlatban való hasznosítását.

Az óra kapcsolódik a környezetismeret, művészettörténet, fizika tantárgyakhoz.

Előadó: Vasné Tana Judit

 

Hazánk csillagos égboltja (planetáriumi- dia- és modellszemléltetéssel). A Hold meghódítása – az Apollo expedíciók (rakéta, holdkomp, holdjáró robotok modelljeinek szemléltetésével).

Előadó: Dr Ujfaludi László

 

Kozmikus környezetünk, a Naprendszer bolygóinak különleges világa (űrszondák színes felvételei diasoron bemutatva).

Előadó: Vasné Tana Judit

 

Távcsöves megfigyelés esti programban (a csillagos ég érdekesebb objektumainak bemutatása a Líceum 43 méter magas panorámateraszáról). Ismered-e városunkat? c. lézeres városbemutató.

Előadó: Vasné Tana Judit

 

Utazás a Naprendszerben (planetáriumi műsor).

Előadó: Dr. Ujfaludi László

 

Az egri csillagvizsgáló története (tárlatbemutatás, a muzeális csillagászati eszközök 18. századi jelentőségének tudománytörténeti áttekintése, a csillagászati eszközök fizikai működési elvének tanulmányozása).

Előadó: Vasné Tana Judit

 

A csillagászat és a görög mitológia (a csillagok közvetítésével kalandozunk a görög klasszikus kor hitvilágába). (Planetáriumi műsor).

Előadó: Dr. Ujfaludi László

 

Csináld magad:–Készítsünk sötétkamrát,–Készítsünk napórát (manuális tevékenység). Előadó: Vasné Tana Judit

 

 

MÚZEUMI NAP

 

A Varázstorony és részlegeinek bemutatása, a földrajz és fizika órákhoz kapcsolódóan, valamint tudománytörténeti áttekintéssel.

Előadó: Vasné Tana Judit

 

Interaktív kísérletezés a Varázsteremben és a Jedlik Ányos Experimentáriumban a fizikaórákhoz kapcsolódóan

Előadó: Zoller Gábor, Dr. Vida József, Misz József

 

Planetáriumi műsor (a földrajz és fizika órákhoz kapcsolódóan).

Előadó: Dr. Ujfaludi László

 

 

SPECIÁLIS MÚZEUMI FOGLALKOZÁS FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZÁMÁRA

 

Csillagmesék: – Égi kalandozás (planetáriumi és ppt.-s diavetítéssel szemléltetve) – alsó tagozatosoknak és fogyatékkal élőknek

A Nap-Föld-Hold rendszer szemléletes bemutatása.  Az órán planetáriumi és diaképes szemléltetéssel ismerhetik meg a kisiskolások a csillagképek kialakulását és a hozzájuk kapcsolódó mitológiai történeteket. Megtanuljuk, hogy a planetáriumi éggömbön hogyan találhatók meg a Kis és Nagy Göncöl csillagképek.  Majd a Perseus mitológiai kalandjaihoz kapcsolódó csillagképek és azok érdekes csillagai kerülnek bemutatásra. A résztvevők, mindvégig egy lézer pointer segítségével aktív részesei lehetnek az égi kalandozásnak. Az óra ismeretszerző, és szórakoztató feladatlapok kitöltésével és megbeszélésével zárul. Az óra kapcsolódik a környezetismeret tantárgyhoz.

Előadó: Dr. Ujfaludi László, Vasné Tana Judit, Zoller Gábor

 

Csillagmesék–2 Barangolás az Tejútonmúzeumpedagógiai óra alsó és felső tagozatosoknak és fogyatékkal élőknek

Az órán planetáriumi és diaképes szemléltetéssel ismerhetik meg a diákok a nyári Tejutat és a Tejút csillagainak sokféleségét, és azok népi elnevezéseit. Bemutatásra kerülnek a nyári Tejút látványos csillagképei és csillagai, és a hozzájuk kapcsolódó mitológiai történetek. A résztvevők, mindvégig egy lézer pointer segítségével aktív részesei lehetnek az égi barangolásnak. Az óra ismeretszerző, és szórakoztató feladatlapok kitöltésével és megbeszélésével zárul. Az óra kapcsolódik a környezetismeret, művészettörténet, fizika tantárgyakhoz.

Előadó: Vasné Tana Judit

 

Experimentáriumi varázslat (érdekes fizikai és kémiai kísérleti bemutatók a Jedlik Ányos teremben) – múzeumpedagógiai óra általános iskolásoknak, középiskolásoknak

Előadó: Dr. Murányi Zoltán, Dr. Vida József, Zoller Gábor

 

MŰHELYFOGLALKOZÁS, MŰHELYMUNKA

 

Csináljunk napórát (manuális tevékenység) alsó és felső tagozatosaknak

A foglakozáson a diákok a csillagásztorony napórái segítségével megismerkedhetnek a különböző típusú napórákkal, azok készítésével, működésével és tájolásával. Az elméleti ismeretek után minden résztvevő elkészíti a saját napóráját. A foglalkozás végén a napórák segítségével határozzuk meg a helyi időt.

A foglalkozás kapcsolódik a környezetismeret, technika, természetföldrajz, fizika tantárgyakhoz.

Előadó: Vasné Tana Judit

 

Csináljunk sötétkamrát (manuális tevékenység) felső tagozatosaknak  

A foglalkozáson egy rövid diaképes szemléltetéssel ismerhetik meg a diákok a camera obscura - sötét kamra- készítés történetét és használatát az ókortól napjainkig. Ezután a foglakozás vezető segítségével saját kezűleg elkészítenek egy camera obscurát.  A foglalkozás végén a szerkezettel a Napot és a különböző tárgyak képeit vizsgáljuk meg, majd különböző kísérletekkel mutatjuk be a camera obscura által létrehozott kép jellemzőit.

A foglalkozás kapcsolódik a technika, művészettörténet, fizika tantárgyakhoz.

Előadó: Vasné Tana Judit, Bölcskey Miklós. Vida József, Zoller Gábor

 

A Föld testvérei (felső tagozatosoknak)

A bolygók megnevezése színes bolygómodellek segítségével. Méretarányos Naprendszer modell készítése. Kepler törvények. A gyerekek elkészítenek egy virtuális méret és távolságarányos Naprendszer modellt, arra a városra ahol az iskolájuk található. (A foglalkozás vezető már előre kinyomtatja, több példányban az adott város, helység térképét.) A térképen a diákok bejelölik, a Napot és a bolygókat.

A foglalkozás kapcsolódik természetföldrajz, fizika, matematika tantárgyakhoz.

Előadó: Vasné Tana Judit

 

 3. Tematikus órák

 

Földunk kísérője a Hold

A tanulók az előadás folyamán megismerkedhetnek a Hold eredetével, fejlődésével. Animációkkal szemléltetve megismerhetik a holdhónap, a holdfázisok, a kötött keringés, és az árapályjelenség fogalmát. Hallhatnak a Hold felszíni képződményeiről és azok kialakulásáról, méretéről, anyagáról. Megtudhatják azt is, hogy mi lesz a Hold – Föld rendszer jövője! Kalandozásunk alatt arra is fény derül, hogy a Hold milyen befolyással volt a földi élet kialakulására, az emberi gondolkodásra, kultúrára, a művészetekre, a tudományos eredményekre.

Korosztály: (alsó és felső tagozat, középiskolások)

Tantárgy: környezetismeret, természetismeret, csillagászat

Az adott tantárgy alábbi témaköréhez illeszkedik:

Általános iskola: Környezetismeret: 4. osztály- Földünk hűséges kísérője a Hold

Középiskola: 9.osztály – A Föld mellékbolygója

 

Mars a vörös bolygó

A Mars kutatásának rövid áttekintése az első távcsöves megfigyelésektől a 19. században kialakuló „marslakók” által épített mars csatorna őrületig. Utazásunk során a Mars titkai lassan feltárulnak és megismerkedhetünk a Mars-kutatás legújabb módszereivel, eredményeivel, és a bolygó zord világával. Az űrszondák, a bolygóra eljuttatott leszállóegységek és a marsautók – Roverek – által készített fantasztikus képek segítségével egy izgalmas marsi utazás részesei lehetünk.

Korosztály: alsó és felső tagozat, középiskolások

Tantárgy: környezetismeret, természetismeret, földrajz, csillagászat

Az adott tantárgy alábbi témaköréhez illeszkedik:

Általános iskola: Környezetismeret: 4.osztály – A Nap családja

Középiskola: 9.osztály –  A Naprendszer, Földtípusú bolygók, Űrkutatás

 

Ablak a végtelenbe: A Hubble űrtávcső

A Hubble űrtávcső színpompás képek ezreivel kápráztatja el a csillagászokat és a laikusokat egyaránt. A távcső lenyűgöző képeinek segítségével „utazunk” a Naprendszeren és a Tejútrendszeren át. Utunk során megcsodálhatjuk a különös formájú kölcsönható és aktív galaxisokat. Megismerhetjük a Hubble világképformáló eredményeit, és megtudhatjuk azt is, hogy milyen messze lát a távcső csúcskamerája.

Korosztály: (felső tagozat 7. osztálytól, középiskolások)

Tantárgy: fizika, természetföldrajz, csillagászat

Az adott tantárgy alábbi témaköréhez illeszkedik: Általános iskola: 7-8.osztály – Pillantás a végtelenbe, Csillagos égbolt. Középiskola: 9. osztály – Mesterséges égitestek, Űrkutatás, Csillagok, csillagrendszerek

 

A tematikus órákat felnőtt csoportoknak is ajánljuk!

 

CSILLAGÁSZATI ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK 

Diákoknak és felnőtteknek!

Nap és holdfogyatkozások a történelemben

A diaképes előadás során megismerkedhetünk a bibliai, ókori, középkori nap- és holdfogyatkozásokkal és az ezzel kapcsolatos hiedelmekkel, félelmekkel. Régi események segítségével nyomom követhetjük azt is, hogy az Újkor természettudományos felfedezései hatására hogyan változott az emberek viszonya a fogyatkozásokkal. Azt is megtudhatjuk a történelmi időpontok pontos meghatározásánál, hogy milyen szerepet kapnak a történelmi nap- és holdfogyatkozások.

Előadó: Vasné Tana Judit, előzetes bejelentkezés: tana.judit@varazstorony.hu

 

Az óriásbolygók titokzatos világa

Az űrszondák útját követve ismerhetjük meg az óriásbolygókat és holdjaikat. Galileo űrszondával utazva, nézhetjük meg és tanulmányozhatjuk a Jupitert és a Galilei-féle holdakat. Végül a Cassini–Huygens űrszonda kamerája segítségével megcsodálhatjuk a Szaturnuszt és holdjait, a gyűrűk meghökkentő világát, és megnézhetünk egy Napfogyatkozást a Cassini szemével. A szondák útját követve egyre több és több ismeretet szerezhetünk az óriásbolygók különös világáról.

Előadó: Vasné Tana Judit, előzetes bejelentkezés: tana.judit@varazstorony.hu

 

Képzeletbeli utazás a Tejútrendszerben

Egy képzeletbeli utazás segítségével megismerhetjük Tejútrendszerünk szerkezetét és az óriási léptékek, távolságok világát. Csillaghalmazokat és csillagokat érintve átsuhanunk Galaktikánk spirál karjain, ahol megcsodáljuk az elképesztő alakú ködöket. Bepillantunk a ködök belsejébe, a születendő csillagok bölcsőjébe. Majd a Chandra űrtávcső „röntgenszemével” megnézzük, mi zajlik Tejútrendszerünk szívében.

Előadó: Vasné Tana Judit, előzetes bejelentkezés: tana.judit@varazstorony.hu

 

A Hold meghódítása-az Apollo expedíciók

Az Egyesült Államok holdra-szállás programja az emberiség legnagyszerűbb és legkockázatosabb vállalkozása volt. 1969 és 1972 kettő között 6 alkalommal 12 ember jutott el a Hold felszínére. Ezt az időszakot lépésekben követjük nyomon, közben megismerjük a Saturn V holdrakétát, az Apollo űrhajórendszert, és a holdautót. Az előadás fókuszában a holdra szállások eseményei, a holdséták és az űrhajósok nehéz felszíni kutatómunkája áll. Végül áttekintést kapunk a holdra szállás tudományos eredményeiről.

Előadó: Vasné Tana Judit, előzetes bejelentkezés: tana.judit@varazstorony.hu

 

A meteorok

Megvizsgáljuk a meteorok viselkedését a légkörben, nyomon követjük a meteorrajok eredetét, keletkezését, és változásait. Bemutatjuk a híres történelmi és napjaink legnagyobb meteorrajait. Megismerhetjük a meteorjelenség leglátványosabb fajtáját, a tűzgömböt. Hallhatunk a Naprendszer égitesteiről származó meteoritokról. Megtudhatjuk azt is hogyan ismerjük fel a meteoritokat, az egyszerű kőmeteorittól a gyönyörű kristályokból állókig.

Előadó: Vasné Tana Judit, előzetes bejelentkezés: tana.judit@varazstorony.hu

Eszterházy Károly
Egyetem "A" ép.
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Nyitvatartás alatt (9:30-15:00):
36 520 400/2279
30 / 221 - 9376
Csoport regisztráció: IDE KATTINTVA!
Térkép